Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ)

Президент

Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій»

Володимир Петрович СЕМИНОЖЕНКО

Академік НАН України, Директор науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України

Почесний доктор та професор 19 університетів, серед них:

  • Львівський національний університет імені І.Франка;
  • Харківський національний університет імені Каразіна;
  • Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”;
  • Національний університет «Острозька академія»;
  • Національний гірничий університет України;
  • Луганський медичний університет;
  • Запорізький державний медичний університет та ін.

Персональний сайт: http://www.semynozhenko.net/