Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій»

 бронин

СЕРГІЙ БРОНІН

Експерт у галузі розробки програмного забезпечення та ІТ-освіти. Розробляв кілька ігор. Брав участь в управлінні 4-х Європейських проектів. Має ступінь доктора філософії та магістра з економіки. Більшість публікацій пов’язані з розробкою програмного забезпечення, базами даних та керівництвом вищими установами освіти.

Список деяких публікацій:

1. С. Бронін, Адаптивна структура управління для програмних компонентів: доказова аргументація (російською мовою).

2. С. Бронін, Впровадження інформаційно-аналітичної системи банківських послуг в Інтернеті (російською мовою).

3. С. Бронін, Концепція формування аналітичної інформаційної системи управління вищими освітніми установами (російською мовою).

Єрмаков Кирило Юрійович

Сокол Владислав Євгенович (кандидат наук)

Гамзаєв Рустам Олександрович (кандидат наук)

Чайковська Олена Антонівна (доктор наук)

Білощицький Андрій Олександрович

Дата народження: 23 вересня 1978 року. В 2001 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), факультет автоматизації будівельного виробництва (АБВ), кваліфікація за дипломом – “інженер-системотехнік”. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами і програмами. У 2013 році професор кафедри основ інформатики КНУБА. У 2013 році завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА.

Автор понад 150 наукових та методичних робіт, серед яких 37 публікацій в наукових виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних та 3 навчальних посібники з грифом МОН України.

Напрям наукової діяльності – розробка методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем.

Лауреат Державної премії Верховної Ради України у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2013 рік). Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» (2015 рік). Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Член спеціалізованих вчених рад Д26.059.01, Д26.056.01 та Д26.056.03 із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Шишкін Михайло Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри промислової та біомедичної електроніки.

м. Сум

Роман Юрійович ЛОПАТКІН

Завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук

Керівник Науково-дослідницького центру навчально-наукових приладів

м. Львів

Юрій Володимирович НІКОЛЬСЬКИЙ

Доцент Національного університета "Львівька політехніка", кафедра "Інформаційні системи та мережі"

м. Винниця

Галина Олександрівна ШТИЧЕНКО

м. Запоріжжя

Вадим Анатолійович ЄРМОЛАЄВ

м. Полтава

Віктор Антонович ПАШИНСЬКИЙ

м. Харків

Михайло Анатолійович ШИШКІН