Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ)

Членство в УАФІТ

Форми членства

Асоціація має індивідуальну та колективну форму членства.

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що досягли чотирнадцяти років, працюють та навчаються в галузі інформаційних технологій, або цікавляться цією галуззю, поділяють ідеологію Організації, визнають і виконують вимоги її Статуту .

Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які працюють в галузі інформаційних технологій, зацікавлені в реалізації статутних мети та завдань Організації, поділяють ідеологію Організації, визнають і виконують вимоги її Статуту .

Колективні члени Організації користуються правами членів Організації та виконують обов’язки через належним чином уповноваженого представника.

Членські внески

Розмір членських внесків встановлюється на один календарний рік.
У рік вступу внески підлягають сплаті протягом п’яти календарних днів з моменту прийняття до членів УАФІТ.
Членські внески за календарний рік мають сплачуватися протягом першого місяця відповідного календарного року.

Документи для вступу