UAITP 300x281 300x90

Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ є всеукраїнською громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів. УАФІТ є неполітичною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, діяльність якої поширюється на всю територію України. Основною метою діяльності УАФІТ є: створення умов та сприяння розвитку новітніх інформаційних технологій та інформатики в Україні, підвищення рівня знань суспільства в галузі інформаційних технологій, впровадження сучасних комунікаційних та інформаційних систем в усі галузі господарства, науки та освіти України, прискорення інтеграції України у міжнародний простір.

До основних завдань УАФІТ належить:

 • Підвищення загальної інформаційної грамотності населення та залучення громадськості до отримання знань та вмінь в галузі сучасних інформаційних технологій у відповідності до міжнародних стандартів;
 • Інформування громадськості про проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні;
 • Сприяння впровадженню інформаційних та комунікаційних технологій в Україні, проведення наукових досліджень, забезпеченню доступу національних і світових інформаційних ресурсів;
 • Сприяння розвитку кадрового потенціалу навчальних та наукових установ, підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів у галузі інформаційних технологій;
 • Сприяння розвитку українського виробництва високотехнологічної продукції та конкурентоспроможних комп'ютерних програм, розробленню, впровадженню та легалізації програмного забезпечення;
 • Участь в організації конференцій, форумів, сесій, семінарів, доповідей;
 • Сприяння та участь у створенні державних норм, стандартів, методик, систем оцінки знань та вмінь у галузі інформаційних технологій;
 • Підтримання міжнародних зв'язків з державними, науковими, навчальними та громадськими організаціями іноземних країн з метою розвитку інформаційних технологій та інформатики;
 • Забезпечення організаційно-методичного, наукового та інформаційно-технічного супроводження програм різного рівня в галузі інформатики, проведення експертизи і конкурсів для інноваційних проектів у галузі інформаційних і комунікаційних технологій та інформатики.
 • Сприяння впровадженню новітньої комп'ютерної техніки та обладнання.
 • Впровадження основних засад Закону України «Про основні напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015р.р.»

Шляхи вирішення завдань УАФІТ:

УАФІТ впроваджує та розповсюджує міжнародний стандарт комп'ютерної грамотності ECDL – European Computer Driving Licence (Європейські комп'ютерні права), також відомий під назвою ICDL – International Computer Driving Licence (Міжнародні комп'ютерні права), який визнано стандартом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній програмі «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр.

ECDL, як стандарт комп'ютерної грамотності, визнано Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою європейських професійних товариств інформатики - CEPIS, європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн. Україна є учасником програми ECDL (ICDL) з 2003 року.

УАФІТ веде підготовку до вступу у міжнародну організацію СЕРІ8 - Ради європейських професійних товариств інформатики.

УАФІТ підтримує проведення наукових досліджень в галузі інформаційних технологій та інформатики в Україні

УАФІТ планує:

 • Створення бази даних українських фахівців - науковців в галузі інформаційних технологій та інформатики (від студентів молодших курсів та відомих вчених) та інформування світової професійної спільноти щодо наявності банку даних українських вчених та надання доступу до нього
 • Надання можливості для професійного спілкування, в тому числі з виконанням WеЬ - технологій (зустрічі, круглі столи, конференції, семінари, в тому числі за участю іноземних членів),
 • Участь у вітчизняних та міжнародних наукових та науково - дослідних проектах та програмах.
 • Організацію публікацій в українських та міжнародних професійних виданнях,
 • Створення власних професійних видань,
 • Надання допомоги у пошуку роботи та сприяння професійному зростанню,
 • Надання юридичної та правової підтримки науковцям та фахівцям.

УАФІТ всебічно підтримує розвиток прикладного напрямку в галузі інформаційних технологій.

Україна у останні роки стала однією з найбільш привабливих країн Східної Європи для ІТ аутсорсінгу. Україна має великий науковий потенціал, славетні навчальні заклади, із видатною історією і традиціями в підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій, має європейський технічний менталітет, демонструє високі темпи зростання експорту, послуг на розробку програмного забезпечення та ін.

Також в планах УАФІТ:

 • Створення банку даних іноземних замовників на інформаційні послуги та розробку програмного забезпечення в Україні,
 • Надання гарантії щодо якості та термінів виконання отриманих замовлень та проектів шляхом залучення до співпраці всього спектру аутсортсингових компаній України
 • Розробку пропозицій для внесення змін у законодавство України з метою сприяння розвитку українського ринку аутсорсингув галузі інформаційних технологій,
 • Забезпечення державної підтримки розвитку аутсорсингу інформаційних технологій в Україні.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ) заснована у 2007 році, створює місцеві осередки в більшості областей України та зареєстрована у Міністерстві юстиції України, відповідно до чинного законодавства України.

Асоціація відкрита для всіх від школяра до провідного фахівця або науковця, від компанії, що робить перші кроки на ринку ІТ послуг, до визнаних лідерів на цього ринку.

Все, що потрібно, - це будь - які ідеї щодо розвитку інформаційних технологій, та можливість об'єднання всіх, кому не байдуже, що буде з інформаційними технологіямизавтра.

Створимо інформаційне суспільство разом!